Gratis övning – Polaritet – träna i sommar

ÖVNING POLARITET

Nu är det dags att prova vem av er som egentligen bestämmer. Vem är det som för och vem är det som följer och hur det faktiskt kan skifta.

Ställ dig mitt emot din partner som om ni skulle dansa. Mitt emot varandra, men håll i varandras händer, bara med handflatorna mot varandra utan att gripa tag. Det är viktigt att ni har ögonkontakt. Innan ni börjar, checka in med varandra och ta några synkade djupa andetag.

Sedan börjar ni föra och följa utan att på förhand bestämma vem som ska föra eller följa. Bara testa er fram och se hur det går. Ibland kan en vild dans uppstå eller en maktkamp. Det som händer mellan er just nu är precis det som ska hända. Undvik att prata under övningen. Det är precis som många av övningarna inom Tantrickink en träning i att känna och uppleva.

Observera vad just du känner och vill göra när partnern trycker sina handflator mot dig, vill du naturligt följa och flöda med eller vill du vara den som trycker och styr?

Härifrån kan du sedan dra paralleller till livet och fundera över i vilka situationer som du självmant väljer undergivenhet eller följsamhet och vice versa när du själv väljer att föra eller vara den som för, leder eller dominerar. Övningen går att göra med sig själv genom att du närvarande känner in dina handflator och känner efter vart händerna vill med dig.

Övningen avslutas med att den som sist blev förd börjar dela om sin upplevelse. Sedan växlar ni så klart.

Förslag på frågor att ställa sig själv och partnern

Hur kändes det för dig respektive din partner att göra denna övning?

Var i kroppen fanns denna känsla?

Vad tar du med dig i fortsatt lek från denna övning?

Har du exempel från din vardag när du väljer att föra eller att följa?

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.