Polarityplay

Polarityplay – leka med olikheten!

Maktspelet eller kalla det hellre dansen pågår hela tiden, medvetet men oftast omedvetet. Om du skulle välja att vara undergiven din chef eller uppdragsgivare hur skulle livet se ut då?

Plus eller minus, Shiva och Shakti, Ying och Yang – vi lever i dualitet och polaritet. Chef eller medarbetare? Föra eller följa – vem är det egentligen som bestämmer?
Maskulint och feminint, han, hon eller hen?
Dominant eller undergiven?
Vem är jag och vad vill jag?

En introduktionsworkshop för att börja våga leka mer med dessa energier från hjärtat och kroppen och inte från knoppen. Erfarenheter från livet, arbetslivet, sexlivet där både tantra och BDSM inspirerar. Hur sjutton får man till polarityplay i en jämställd värld?

Hur hittar man sin sanna naturliga energi? För jag menar att det är energier det handlar om, visst personlighet och kön spelar in så också våra fantasier och föreställningar om ”hur det ska vara”. Vad behöver vi göra för att kunna vara mer i vår kropp och själ och leva därifrån och i vår egen sanning. Hur gör man för att skapa och vidmakthålla polariteten? Vi kommer göra fysiska övningar och leka med dessa energier.

Vi börjar med en introworkshop den 28 augusti, allt hinner vi inte med denna kväll. Den 21 oktober kommer en heldag där vi kommer göra mera, djupare och intimare och träna mer i de olika rollerna/positionerna.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.